دارای کد معاملاتی بورس

                  عضو رسمی فناوران و رایانه تهران

                 عضو رسمی سامانه الکترونیک دولت

 عضو سامانه سمتا (مرکز راهبردی سامانه مدیریت تامین کنندگان )

ویدئو کنفرانس


محصول موجود میباشد.: محصول در انبار
چاپ

توضیحات کوتاه

به یک ارتباط صوتی و تصویری بین چند نقطه که در مکان هایی دور از هم قرار دارند ویدئو کنفرانس یا کنفرانس تصویری گفته می شود . اغلب کارخانجات بزرگ در ایران معمولا یک دفتر مرکزی در تهران و شعب دیگری در شهرستان های دیگر دارند که جلسات روزانه و هفتگی یا ماهانه زیادی بین پرسنل و مدیران این کارخانجات صورت می گیرد که نبود ابزار کارآمدی چون ویدئو کنفرانس باعث میگردد که تصمیم گیری و جلسات به کندی صورت بگیرد ولی کارخانجاتی که از این تجهیزات استفاده می نمایند برای جلسات مدیریتی و جلسات آموزشی سرعت عمل بسیار بالاتری خواهند داشت و می توانند سریعتر عمل کرده و در نهایت راندمان بالاتری را بدست آورند.
بالا